Αρχή / Νέα - Ανακοινώσεις / Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή

Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και εδώ
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όπως επίσης και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Γυναικείας Αναπαραγωγής.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο τομέας της Γυναικείας Αναπαραγωγής έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο από βιολογικής όσο και από ιατρικής-ερευνητικής προσέγγισης. Στις Δυτικές, θεωρούμενες προηγμένες, κοινωνίες η ανθρώπινη αναπαραγωγή δέχεται τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου (π.χ. μόλυνση του περιβάλλοντος, ακτινοβολίες) και της ανάπτυξης του αστικού τρόπου ζωής (stress). Παράλληλα, η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία κατά το 2ο ήμισυ του 20ου αιώνα οδήγησε σε αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας τεκνοποιίας. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των παραγόντων οδηγεί συστηματικά σε μείωση της γεννητικότητας στις προηγμένες αυτές χώρες. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους που έστρεψαν το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας προς τη Γυναικεία Αναπαραγωγή. Η ανάπτυξη των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτέλεσε λύση αλλά και αίτιο (δημιουργία αιτημάτων τεκνοποιίας σε ηλικίες μεγαλύτερες των 40 ετών) ορισμένων εκ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λειτουργός της υγείας που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο.

Παράλληλα, η ανάπτυξη καλύτερης ανάλυσης των αιτίων διαφόρων νοσημάτων γονιδιακής αιτιολογίας επέτρεψε τη σωστότερη κατάταξή τους, την αντικειμενικότερη περιγραφή τους και, εξ αυτών, την αποτελεσματικότερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Η συμβολή της μοριακής ανάλυσης και της λεπτομερέστερης κατανόησης του δυναμικού ενδοκρινικού milieu του γυναικείου οργανισμού σε αυτήν την ερευνητική διαδικασία υπήρξε καίρια.

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών με την ουσιαστική βοήθεια του Τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών αποφάσισε και υλοποίησε το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θεωρώντας ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην επιλογή και δημιουργία λειτουργών της υγείας με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο στο αντικείμενο της Γυναικείας Αναπαραγωγής συνεχίζοντας μία παράδοση που δικαιούται να προσδιορίσει τις ρίζες της στο Γεώργιο Παπανικολάου. Τα στελέχη και οι συνεργάτες που ανέλαβαν να υλοποιήσουν αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι βέβαιοι ότι μεταξύ των φοιτητών αυτού του προγράμματος θα βρίσκονται πολλοί εκ των μελλοντικών ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών αυτού του τομέα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων και οδηγεί

α. στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» και
β. στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και εφόσον οι πτυχιούχοι επιθυμούν να συνεχίσουν την εργασία τους με στόχο την εκπόνηση και ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής.

Ο ιστοχώρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών σκοπεύει να αποτελέσει εργαλείο εκπαίδευσης (με τη δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού) και επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Η καλή θέληση και η όρεξη για έρευνα αμφοτέρων θα δείξουν αν αυτοί οι σκοποί μπορούν να υλοποιηθούν.

Top