ΟΡΜΟΝΕΣ - ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ

Τριμελές Προεδρείο:

Στο τμήμα “Ορμόνες-Νεοπλασία” δεν υπήρξαν υποψήφιοι και κατόπιν τούτου, δεν κατέστη δυνατό να ορισθεί Τριμελή Επιτροπή.

Επιστροφή