Όργανα ΕΕΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ζ. ΜΟΥΣΛΕΧ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ι.-Α. ΒΑΤΑΛΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ

ΤΑΜΙΑΣ:

Γ. ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ:

Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γ. ΚΑΣΣΗ

Φ. ΤΑΛΙΔΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. ΚΑΣΣΗ

Κ. ΚΩΤΣΑ

Κ. ΠΑΖΑ’Ι’ΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Σ.Υ.

Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Β. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Θ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ε. ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ

ΣΤ. ΠΑΣΧΟΥ


 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΙΚ. ΣΑΛΤΙΚΗ

Μ. ΣΩΜΑΛΗ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΩΓΑΚΟΣ

Π. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ

Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ

Γ. ΤΣΟΥΤΣΑΣ

Top